Birkerød Kammermusikforenings generalforsamling

 

Torsdag d. 19. april 2007

 

43. sæson

 

Den korte version af beretningen er, at sæsonen 2006 / 2007 har været rigtig god for Kammermusikforeningen. Vi har ret mange medlemmer, og vi har haft mange gæster.

 

Sæsonen blev åbnet af Trio con Brio, der som forventet af både bestyrelsen og de rigtig mange tilhørere gav os en dejlig koncert. Haydn, Ravel og Mendelssohn var på programmet, og alt blev præsenteret med både engagement og stor spilleglæde. Der var nok større tilstrømning til denne koncert end vi nogensinde før har oplevet – men der kunne dog have været plads til endnu 10-15 tilhørere.

 

Midt i oktober stod Københavns Kammersolister for programmet. Ensemblet optræder i forskellige størrelser, alt efter hvad musikken kræver. Hos os kom otte strygere og som gæst Søren Birkelund på klarinet. Aftenens værker var for vekslende besætninger: En strygetrio af Schubert, Mozarts klarinetkvintet og Mendelssohns strygeoktet. Dejlig musik og medrivende udførelse.

 

Vor tredje koncert, der skulle have haft Randi Stene, Henrik Brendstrup og Marie Rørbech på programmet, blev desværre ramt af sygdom: Randi Stene måtte få dage før koncerten med stor fortrydelse melde afbud på grund af et halsonde, der ikke lige kunne kureres. Midt i skuffelsen var det en stor lettelse, at Henrik Brendstrup og Marie Rørbech kunne og ville overtage scenen med en sonateaften med værker af Beethoven, Heise og Grieg på programmet. Det blev alligevel en dejlig aften.

 

Decemberkoncerten blev givet af Tanja Zapolski og Toke Møldrup, klaver og cello. Altså igen en sonateaften. Som bekræftede, hvad vi alle mange gange før har erfaret, at musikerne med deres valg og tolkninger kaster nyt lys over musikken. Efterårets to sonateaftener blev således meget forskellige. Ud over de to musikeres fælles optræden i værker af Beethoven, Debussy og Prokofiev fik vi også en meget smuk oplevelse med Bachs cellosuite no. 6.

 

Som det efterhånden er blevet tradition var der i begyndelsen af det ny år en Nytårskoncert med Lyngby-Taarbæk symfoniorkester og solister, en koncert der arrangeres i samarbejde mellem Birkerød Kammermusikforening og Mantziusgården. Ved denne koncert har vi altid mange gæster, som normalt ikke kommer i Kammermusikforeningen. Solisterne var gode men endnu ny og ret lidt kendte navne, og det var nok årsagen til, at der ikke som sidste år var aldeles udsolgt til koncerten. Publikum gav imidlertid udtryk for, at det var en god og festlig eftermiddag.

 

Midt i januar gæstedes vi af Trio Aristos, den unge strygetrio, som i 2006 vandt DR’s Kammermusikkonkurrence. Trioen spiller med stor indsigt og virtuositet og giver således meget til tilhørerne. Måske kan man sige, at trioen også kræver noget af publikum, forstået på den måde, at der oftest er nyere og mindre hyppigt hørte værker på programmet. Mellem trioer af Beethoven og Dohnányi var hos os en stor trio af Schönberg, og her er der tale om et tonesprog, som vi er mindre fortrolige med. Rigtig mange gav alligevel udtryk for, at det havde været en yderst spændende aften.

 

Herefter kom turen til Det Kgl. Kapels Blæserkvintet, som også bærer navnet Royal Danish Winds. Blæserkvintetten er en form for ensemble, som har eksisteret i mange, mange år, og repertoiret er stort – og hvis et værk ikke er skrevet for kvintetten er det ofte sket, at det efterfølgende er arrangeret for den fine besætning. Værker af Bach, Harbinson, Francaix og Beethoven var på programmet, ret gammelt og ret nyt var repræsenteret. Og alt blev spillet strålende og med charme og engagement.  

 

Vi har i denne sæson kun haft en eneste strygekvartet på besøg. Vi kunne så glæde os over, at det var den fine Oslo Strygekvartet, som var hos os i februar. De spillede Haydn, Stenhammar og Schumann. Der var næppe mange af tilhørerne, som tidligere havde hørt kvartetten af Stenhammar, men det kan altid være interessant at gøre ny bekendtskaber. Størst glæde var der dog nok over udførelsen af Schumanns kvartet i A-dur. Og over ekstranummeret, arrangeret af kvartettens cellist, over den vel bekendte ”One-note samba”.

 

Vi har ofte før brugt sæsonens sidste koncert til en præsentation af ”Unge talenter”. Og således også i år, hvor Mathias Reumert, Stefan Baur og Tanja Zapolski indtog scenen med slagtøj, saxofoner og klaver. Bestemt en aften ud over det sædvanlige. Før pausen var kun Mathias Reumert på scenen. Han gav meget virtuost vidtspændende eksempler på slagtøjets mange muligheder. Efter pausen forenede de tre musikere sig om at præsentere nye og (lidt) ældre værker, de første skrevet for instrumentkombinationen, de andre arrangerede for samme.

En aften, som rigtig mange tilhørere fandt spændende – mens nogle nok fandt den lidt for spændende.

Desværre var der den aften en skæmmende mislyd i salen, og det lykkedes os ikke at finde kilden til den.

 

Kammermusikforeningen modtager værdifuld støtte fra stat, amt og kommune. I princippet vil den amtslige støtte blive videreført, men det er endnu lidt uklart, hvordan dette realiseres. Solistforeningen af 1921 yder derudover en meget vigtig støtte.

 

Sæsonens koncerter har generelt været vældig godt besøgt. Ved et par af koncerterne var der sammenfald med koncert i Hørsholm. Der spillede Trio con Brio den ene gang og Mazel (med Musikskolens Michael Møller) ved den anden. Vi kan jo kun gætte på, at dette kan have været medvirkende til, at vi netop disse to dage havde et noget mindre publikum end sædvanligt.

 

Det gode fremmøde betyder, at rigtig mange har glæde af musikken – og netop det er jo målet for os. Vi ser medlemmer af Hørsholm Musikforening hos os, og nogle af vore medlemmer tager til Hørsholm – og til Lyngby. Vi håber at det nuværende samarbejde kan videreføres længe. Der har fra Hørsholms side været ønske om at lade ordningen ophøre, da man frygter ikke at have plads til alle fremmødte. En begrænsning vil dog foreløbig kun gælde orkesterkoncerter.

 

Vi har tilbudt musikskoleforældrene i hele Rudersdal adgang til koncerterne med rabat, men vi har atter oplevet, at det ikke har haft nogen effekt. Desværre kendes der ikke nogen anden og bedre vej til at lokke de unge og yngre til den klassiske musik, der for mange er et næsten ukendt område.

 

Det blev fra denne sæson muligt at købe billetter via Mantziusgården og dermed via Billetnet. I efteråret var det ved en fejl blevet muligt at købe nummererede billetter, og det var så vidt vi kan se populært. Men det var jo uforeneligt med at vi i øvrigt opererer med unummererede pladser. Da fejlen blev rettet faldt forsalget.

Bestyrelsen tager sig af praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af koncerterne – og så har vi fornøjelsen af at planlægge den kommende sæson. Resultatet af det sidste vil blive afsløret under ”Eventuelt”.

Jeg er mine medbestyrelsesmedlemmer megen tak skyldig for det gode og fornøjelige samarbejde. En helt speciel tak skylder vi Søren Birkelund, som har overtaget arbejdet med at holde foreningens hjemmeside ajour.