Birkerød Kammermusikforening

 

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 10. april 2014 kl. 19.30 i Lille Sal

ved Birkerød Bibliotek

 

 

Dagsorden:

 

 

1.               Valg af dirigent.

2.               Formandens beretning.

3.               Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4.               Fastsættelse af kontingent.

5.               Behandling af indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.               Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl.

                 Birthe Jensen (villig til genvalg)

                 Tage Iversen (villig til genvalg)

                 Erik Thorup (villig til genvalg)

                 Aksel Jørgensen (indstillet til æresmedlem af bestyrelsen)

                   Lene Andreassen, suppleant (villig til genvalg)

                 Jens Damgaard, revisor (villig til genvalg)

                 Alex Sørensen, revisorsuppleant (villig til genvalg)                    

7.               Evt.

 

 

Efter generalforsamlingen er der et musikalsk indslag med Ida Riegels og Jacob Olsen fra Rudersdal Musikskole.  Derefter byder bestyrelsen på et glas vin.     

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Birthe Jensen.