Birkerød Kammermusikforening

 

Ordinær generalforsamling

Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.30 i Store Sal

ved Birkerød Bibliotek

 

 

Dagsorden:

 

 

1.     Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.     Fastsættelse af kontingent

5.     Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer m. fl.

7.  Evt.

 

Efter generalforsamlingen er der et musikalsk indslag med elever fra Rudersdal Musikskole. Derefter byder bestyrelsen på et glas vin.

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Birthe Jensen.