Birkerød Kammermusikforening
Bestyrelse
og revision


Formand

Birthe Jensen

Birkebakken 54

3460 Birkerød

45 81 15 50

Kasserer

Tage Iversen

Bregnerødvej 19

3460 Birkerød

40 71 41 35

Sekretær

John Bak Dinitzen

Bøgebakken 1 B

3460 Birkerød

26 18 79 61
Bestyrelsesmedlem

Bessi Birkelund

Hegnsvej 50

2850 Nærum

45 56 66 69

Bestyrelsesmedlem

Klaus Ostenfeld

Carinaparken 42

3460 Birkerød

22 11 96 00
Bestyrelsesmedlem Jørgen Münster Fagerlunden 6 B 2950 Vedbæk 45 89 49 42
Bestyrelsesmedlem

Jens Erik  Sørensen

Skovgårdskrogen 4 3460 Birkerød 30 31 96 15
Bestyrelsessuppleant

Lene Andreassen

Hovedgaden 16 C, 2.th.

3460 Birkerød

45 81 69 63

Revisor

Jens Damgaard

Jægervang 22

3460 Birkerød

45 81 50 46

Revisorsuppleant

Alex Sørensen

Vandtårnsvej 20

3460 Birkerød.

45 81 45 62